Suomen Kaukalopalloliitto ry:n hallinnolliset asiat ja päätökset päivitetään tälle sivustolle vuoden 2020 aikana.

Syyskokous 14.11.2020

Kutsu ja esityslista

Valtakirja

Talousarvio 2021

Toimintasuunnitelma 2021

Pöytäkirja

 

Kevätkokous 24.6.2020

Kutsu ja esityslista

Valtakirja

SKPL ry:n säännöt

SKPL kurinpitosäännöt

 

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n hallinnolliset asiat ja päätökset löytyvät SKRL:n sivuilta.

 

Jäsenhakemus

Varsinaiseksi liiton jäseneksi voi hakea rekisteröity yhdistys:

Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivien on jätettävä kirjallinen jäsenanomus sekä todistus yhdistyksen tai yhteisön rekisteröimisestä ja ilmoitus jäsenmäärästä sekä lisenssimääristä. Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.

Liittohallituksen esityksestä voidaan kutsua liiton kunniapuheenjohtajiksi tai kunniajäseniksi erityisen ansioituneita henkilöitä. Päätöksen tekee liiton yleiskokous.

Varsinaisilta jäseniltä peritään jäsenmaksu. Lisäksi liitto voi periä liittymismaksun ja liiton palvelujen käyttämisestä lisenssiperusteisia maksuja sekä kilpailusääntöjen edellyttämiä muita maksuja varsinaisilta jäseniltään. Maksuista päätetään liiton syyskokouksessa. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsen voi erota liitosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen liittohallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa. Eroaminen tulee voimaan välittömästi, mutta jäsenvelvoitteet jatkuvat sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana eroamisesta on ilmoitettu.

Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä näissä säännöissä määrättyjä jäsenyyden edellytyksiä, toimii näiden sääntöjen vastaisesti tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa liittoa.

Liittohallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi liitosta, jos jäsen ei ole 12 kuukauteen maksanut jäsenmaksuaan.

Liiton jäsenmaksu vuonna 2020 on 50 € / yhdistys

Jäsenyyden hakeminen

SKPL ry:n jäsenyyttä haetaan jäsenhakemuslomakkeella. Hakemukseen on täytettävä siinä vaadittavat tiedot ja lisättävä vaadittavat liitteet. Kaukalopalloliiton liittohallitus käsittelee ja hyväksyy jäsenyyden hakemusten perusteella. Liitohallitus ei anna erillisiä perusteluja jäseneksi ottamisesta tai jäsenhakemuksen hylkäämisestä. Liittohallitus tekee päätöksen aina kokonaisvaltaisen harkinnan jälkeen.

Lisätietoja

Toimisto: janne.borgstrom@skrl.fi

 

 

Kuvavarmenne

Kuvavarmenne

Tulospalvelu
Kaukislehti